Sandeep Sharma vs Yuvraj Singh Bowling Stats Highlights

Sandeep Sharma

Yuvraj Singh

Team SH (2021) MI (2019)
IPL Seasons 10 12
IPL Innings 99 73
Wickets 112 36
Economy 7.78 7.44
3 Wickets 11 4
5 Wickets 0 0
Runs Given 2849 1077
Strike Rate 19.62 24.14

Sandeep Sharma vs Yuvraj Singh Wickets Graph


Sandeep Sharma Bowling Statistics By IPL Season

Season Innings Bowled Wickets Balls Runs SR Economy 3W 4W 5W
2021 7 3 141 203 47 8.6383 0 0 0
2020 13 14 312 374 22 7.1923 1 0 0
2019 11 12 256 352 21 8.2500 1 0 0
2018 12 12 264 333 22 7.5682 0 0 0
2017 13 17 288 398 16 8.2917 1 1 0
2016 14 15 300 366 20 7.3200 0 0 0
2015 14 13 300 350 23 7.0000 0 1 0
2014 11 18 241 354 13 8.8133 4 0 0
2013 4 8 96 119 12 7.4375 2 0 0

Yuvraj Singh Bowling Statistics By IPL Season

Season Innings Bowled Wickets Balls Runs SR Economy 3W 4W 5W
2018 2 0 12 23 0 11.5000 0 0 0
2017 2 1 12 22 12 11.0000 0 0 0
2016 5 0 37 52 0 8.4324 0 0 0
2015 6 1 54 72 54 8.0000 0 0 0
2014 10 5 136 187 27 8.2500 0 1 0
2013 10 6 132 152 22 6.9091 0 0 0
2011 13 9 174 192 19 6.6207 0 1 0
2010 10 5 138 152 27 6.6087 0 0 0
2009 9 6 120 142 20 7.1000 2 0 0
2008 6 3 54 83 18 9.2222 0 0 0