Sandeep Sharma vs R. P. Singh Bowling Stats Highlights

Sandeep Sharma

R. P. Singh

Team SH (2021) RPS (2016)
IPL Seasons 10 7
IPL Innings 99 82
Wickets 112 90
Economy 7.78 7.9
3 Wickets 11 11
5 Wickets 0 0
Runs Given 2849 2338
Strike Rate 19.62 19.72

Sandeep Sharma vs R. P. Singh Wickets Graph


Sandeep Sharma Bowling Statistics By IPL Season

Season Innings Bowled Wickets Balls Runs SR Economy 3W 4W 5W
2021 7 3 141 203 47 8.6383 0 0 0
2020 13 14 312 374 22 7.1923 1 0 0
2019 11 12 256 352 21 8.2500 1 0 0
2018 12 12 264 333 22 7.5682 0 0 0
2017 13 17 288 398 16 8.2917 1 1 0
2016 14 15 300 366 20 7.3200 0 0 0
2015 14 13 300 350 23 7.0000 0 1 0
2014 11 18 241 354 13 8.8133 4 0 0
2013 4 8 96 119 12 7.4375 2 0 0

R. P. Singh Bowling Statistics By IPL Season

Season Innings Bowled Wickets Balls Runs SR Economy 3W 4W 5W
2016 4 3 72 111 24 9.2500 0 0 0
2013 11 13 239 335 18 8.4100 3 0 0
2012 11 10 246 318 24 7.7561 1 0 0
2011 14 13 300 345 23 6.9000 0 1 0
2010 12 13 252 370 19 8.8095 2 0 0
2009 16 23 358 417 15 6.9888 1 1 0
2008 14 15 308 442 20 8.6104 2 0 0